volg ons!

Aanbod

Dit kun je verwachten

Kinderopvang

Jouw kind verdient natuurlijk het beste! Dat bent u natuurlijk met ons eens! Wij staan met veel plezier klaar om de zorg voor jouw kind uit jouw handen te nemen. Hierbij vinden we het belangrijk dat kinderen niet alleen worden opgevangen, maar dat we ze ook stimuleren in de ontwikkeling, net zoals thuis.

Groepen

Bij De Buitenbengels hebben we horizontale groepen, en één verticale groep. De indeling van de horizontale groepen is als volgt: 0-2, 2-4 en 4-12. De verticale groep is van 0-4. Hierdoor leren kinderen al op jonge leeftijd om te gaan met oudere en jongere kinderen.

De groepsruimtes

Onze groepsruimtes van de kinderopvang zijn zowel binnen als buiten afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Er is natuurlijk volop ruimte om te bewegen, maar ook om even rustig in een hoekje een boekje te ‘lezen’. Door de inrichting en de verschillende spelmaterialen krijgen kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Natuurlijk wordt ook de veiligheid en hygiëne van onze ruimtes regelmatig gecontroleerd.

Voeding, verzorging en luiers

Maaltijden voor jouw kind worden door ons verzorgd, met uitzondering van flesvoeding, eventuele dieetproducten of andere voedingsmiddelen. Luiers en andere verzorgingsartikelen zijn inbegrepen bij onze opvang.

Onze peuterspeelzalen

De Buitenbengels biedt een peuterspeelzaal aan in Assen, met een programma dat speciaal is opgezet voor peuters van twee tot vier jaar. De pedagogisch medewerker(s) en de vrijwilliger(s) voeren samen het programma uit. Onze peuterspeelzaal is geïntegreerd met de kinderopvang zodat het ochtendprogramma voor alle peuters van 2-4 jaar hetzelfde is.

Visie op peuteropvang

Het doel van de peuterspeelzaal is om kinderen van 2 tot 4 jaar de gelegenheid te bieden zich spelenderwijs te ontwikkelen. De kinderen spelen in vaste groepen met steeds dezelfde pedagogisch medewerkers. Dat geeft een gevoel van stabiliteit en geborgenheid. In dat klimaat durven peuters nieuwe ontdekkingen te doen en kunnen ze vriendschap opbouwen met leeftijdgenootjes. Zodoende vormt de peuterspeelzaal een uitstekende voorbereiding op de basisschool.

Peuterspeelzaalprogramma

We werken met de Piramidemethode waarbij we rondom een thema een aantal vaste elementen aanbieden variërend van lezen, zingen, een groepsactiviteit of knutselwerkjes. Er zijn op iedere dag een aantal vaste terugkerende momenten. Bij alle activiteiten zorgen wij voor een goede afwisseling tussen binnen en buiten activiteiten.

Buitenschoolse opvang

Deze opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang. Naast deze reguliere opvang is er bij incidentele sluiting van scholen, bijvoorbeeld door studiedagen van leerkrachten, veelal ook opvang op de BSO mogelijk. De Buitenschoolse opvang is een onderdeel van de opvoeding en begeleiding van kinderen in een belangrijke ontwikkelingsfase van hun leven. Wij zorgen voor een pedagogisch verantwoorde, veilige en warme omgeving, waarbinnen jouw kind zich geborgen en plezierig voelt. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is zelfstandig worden een terugkerend item. Om dit te stimuleren, mogen de kinderen onder andere meedenken over wat goed en wat beter kan op de buitenschoolse opvang. Bij welke scholen wij ophalen? De Parel, De Kloostertuin, Het Krijt, Het Sterrenschip en Obs Kloosterveen.

Activiteiten

Het activiteitenaanbod op de buitenschoolse opvang wordt afgestemd op de verschillende leeftijden en interesses van kinderen. Er is voor iedereen wat te doen en de kinderen krijgen binnen bepaalde grenzen, de ruimte om zelf te bepalen wat zij willen doen. Vanzelfsprekend worden de kinderen begeleid bij de activiteiten. In de vakanties bieden we de kinderen een uitgebreid activiteitenprogramma met activiteiten die soms ook buiten de locatie plaatsvinden. Wij hechten er belang aan dat jouw kind op de BSO lekker in de natuur kan ravotten. Buiten spelen met de andere kinderen op de buitenschoolse opvang is ontzettend gezond en een geweldige plek om spelenderwijs nieuwe vaardigheden te leren.