volg ons!

Beleid

Ons beleid

Onze missie

De missie van De Hasselbraam en De Buitenbengels is het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar waarbij de organisatie nadrukkelijk rekening houdt met de wensen van de ouders. We kiezen voor een positieve benadering van kinderen en willen op deze wijze hun ontwikkeling stimuleren. De Hasselbraam geeft vorm aan deze missie op een wijze die geen onderscheid maakt in de achtergronden van kinderen. Respect voor de speciale gebeurtenissen en gewoonten die aan een bepaalde levensovertuiging ten grondslag liggen, is het uitgangspunt waarbij er zoveel mogelijk aan de kinderen wordt uitgelegd welke betekenis de speciale gebeurtenis heeft in de betreffende levensovertuiging.

Voor een goede ontwikkelingsgerichte zorg en een goede administratieve afhandeling van de geleverde diensten, is het beschikken over voldoende en juiste informatie van groot belang. Veiligheid, zorgvuldigheid en vertrouwen kunnen niet zonder goede afspraken over de privacy van jullie persoonsgegevens.

In ons bedrijf vinden we het belangrijk dat we zorgvuldig met de gegevens omgaan en willen we jullie goed op de hoogte brengen over de gegevens die wij bewaren, op welke manier we die bewaren en de vertrouwelijkheid van privacy gevoelige informatie beschermen. Hier kun je hier het privacyreglement van de Hasselbraam inzien.

GGD Inspectierapporten

De GGD inspecteert elk jaar alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus en een deel van de gastouders. Ben je benieuwd naar de uitslagen van onze inspecties? Lees ze dan hieronder;